B O Wydawnictwie
zn

ISSN:

 0044-1619

Publisher:

Komitet Naukoznawstwa PAN
 

Redakcja

RADA REDAKCYJNA:
Urszula Żegleń — przewodnicząca
Lidia Białoń-Soczyńska,
Wojciech Gasparski,
Piotr Bołtuc (USA),
Małgorzata Dąbrowa-Szefler,
ks. Michał Heller (Watykan),
Ewa Okoń-Horodyńska
Tadeusz Krauze (USA),
Mirosław Skibniewski (USA),
Włodek Rabinowicz (Szwecja),
Slavo Radošević (UK)


Paweł Kawalec (Redaktor naczelny)


Członkowie redakcji:
Wojciech J. Bober,
Julita Jabłecka-Prysłopska,
Marta Skalska-Zlat,
Grażyna Woroniecka,
Rafał Wodzisz (sekretarz redakcji)